Home | Tiếng Việt
Booking Flight
Đặt tàu hỏa
Đặt tour du lịch
Cho thuê xe


Yen Trang Hotel

28/23 Bùi Viện Str., Pham Ngu Lao Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam
Tel: (028) 39208701
Email: info@yentranghotel.com - Website: www.yentranghotel.com

(*)  Full Name:
 
(*) Email:
 
(*) Tel:
 
(*) Title:
 
(*) Content:
 
 
Điện thoại: (028) 39208701 - Email: info@yentranghotel.com
Copyright @ 2011-2015- All rights reserved Yến Trang Hotel - yentranghotel.com.